Cas Aloys

Sencelles

Cas Aloys és un projecte d'habitatge en sòl rústic per a una família nombrosa que buscava funcionalitat, al mateix temps que una estètica moderna i integrada en el paisatge.

El disseny proposa una volumetria en forma de L que s'obri cap a l'orientació sud. S'accedeix a l'habitatge a través d'un doble espai que divideix la zona de dia i la de nit en planta baixa. A la planta pis, aquest doble espai ens separa els dormitoris de nens dels de les nenes.

Un dels trets identificatius d'aquest projecte és la utilització, visible ja des de l'exterior, de materials propis de l'illa, com ara la combinació de pedra mallorquina amb pedra de marès.