Casa BUIT

Binissalem

Binissalem, poble de l'interior de Mallorca. Ens trobam amb una casa típica mallorquina de tres plantes, amb la peculiaritat que tan sols té 3,20m de façana i 18m de profunditat. L'interior es completament obscur degut a la seva configuració. Casa BUIT neix de la necessitat de  "buidar" aquest interior carent de llum natural i donar-li vida i amplitut als espais. Es buida l'interior mitjançant la demolició dels forjats intermitjos i es crea un triple espai amb un lluernari a la coberta, que dota de llum natural fins a la planta baixa. L'escala es blanca, metàl.lica, lleugera, transparent, s'aixeca com un element escultòric que dignifica l'entrada de llum, tan important en aquest projecte.  

Superfície: 220m2

Any: 2019-2021